VILLKOR


Kortet är giltigt i 3 år efter inköpsdatum.

CARDCO CXXXIX, Inc. är kortutgivare och ensam gäldenär till kortägaren. CARDCO kan överlåta sina kortutgivarskyldigheter till en befullmäktigad utan regressrätt. Om överlåtet är den befullmäktigade, och inte CARDCO, ensam gäldenär till kortägaren.

Kortet distribueras av Hotels.com på Hotels.com. Hotels.com är inte gäldenär till kortägaren och har ingen anknytning till CARDCO.

Användande av detta Kort omfattas av användarvillkor. See sv.Hotels.com för fullständig information. Dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som du kan hitta på mycardterms.com/hotelsintl/. Värdeförfrågan/kundsupport: giftcards@hotels.com .