Du har hamnat rätt om du vill kontrollera saldot på ditt presentkort från Hotels.com eller kombinera två presentkort från Hotels.com genom att överföra saldo. Välj alternativ nedan.