Du har hamnat rätt om du vill kontrollera saldot på ditt presentkort från Hotels.com eller kombinera två presentkort från Hotels.com genom att överföra saldo. Välj alternativ nedan.

Visa saldo

Se beloppet på dina presentkort.

Visa saldo

Slå ihop saldon

Har du fler än ett presentkort på Hotels.com? Med hjälp av det här formuläret kan du automatiskt slå ihop saldot på dina presentkort.

Slå ihop saldon